Dankbaar

Sinds 1 oktober j.l. ben ik weer bezoekers op het atelier gaan ontvangen omdat er naar mijn mening weer voldoende werk van hoge kwaliteit voorradig was. Sinds dien werd ik verblijd door liefhebbers die mijn schilderijen niet alleen wilden bekijken, maar die in vrijwel alle gevallen ook tot aankoop van mijn werk over gingen. Een mooier compliment is, zoals u zult begrijpen, voor een kunstenaar niet denkbaar. Vol trots mag ik daarbij vermelden dat de schilderijen niet alleen in Nederland-, maar ook weer naar het buitenland werden verkocht. Nu het jaar ten einde loopt en ik terug zie op de moeilijke tijden die we met elkaar beleven, dan past mij wat dat betreft ook hierin grote dankbaarheid.

Nieuwe voorwerpen

Een van de leuke aspecten van het schilderen van stillevens is het zoeken naar speciale objecten die ik op het schilderij als model kan gebruiken. Eerder vermeldde ik op deze plaats al dat de herfst daarvoor zo’n mooi jaargetijde is, omdat er dan in de natuur zoveel vruchten te vinden zijn: sierappeltjes, kastanjes, walnoten, kweeperen en wat al niet meer. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook allerlei andere objecten nodig. Het is geen geheim dat eeuwenoud glas- en aardewerk daarbij mijn voorkeur hebben. De jacht daarop is dan voor mij ook altijd open. Recent leverde dat weer een drietal fraaie objecten op: Romeins glas dat ik in Engeland, Nederland en Engeland kon bemachtigen. Het Nederlandse stuk is al binnen; de twee andere objecten laten nog even op zich wachten I.v.m. uitvoervergunningen etc. U zult begrijpen dat ik nauwelijks kan wachten tot ik ze in huis heb!

Biografie

Leo PorsLeo Pors (Rotterdam, 1952) is vanaf 1985 actief bezig met schilderen, hoofdzakelijk in olieverf.

Lees meer

Kunstwerken

Bedrijfsgegevens

BTW-nummer
NL001254687B48
KvK-nummer
24457922